Üzemeltetői nyilatkozat, hozzájárulás

A kérést fejléces levélben, postai úton vagy email mellékleteként kell benyújtani, mely igény esetén feltétlenül kérjük az igénylő adatait is szerepeltetni (név, e-mail cím, telefonszám) a megkeresésnél. Csatolni kell az engedélyezési vagy Kivitelezési (komplett) tervdokumentációt elektronikusan és/vagy postai úton legalább 3 példányban.

Előfeltétele a tervbírálat az MSZT által kiadott és hatályos, vonatkozó szabványok, illetve a „HÉV P.1. Pályaépítési és fenntartási műszaki adatok, előírások” című utasítás alapján történik.

  • Amennyiben a terv nem elfogadható, módosítást igényel, a válaszunkban erre a tervezőt felkérjük. Ebben az esetben újabb terv beérkezése esetén újabb Üzemeltetői hozzájárulásban (tervbírálatban) hagyjuk jóvá a tervet.

  • Amennyiben elfogadható a terv, azt az „üzemeltetői hozzájárulás” című dokumentumban küldjük ki a benyújtónak.

  • Amennyiben a terv ‒ egyéb okoknál fogva ‒ nem megvalósítható, vagy csak közvetve érinti a MÁV-HÉV Zrt. infrastruktúra eszközeit, úgy „üzemeltetői nyilatkozat” című dokumentumban tesszük meg az észrevételeinket.

Üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás kiadása a díj befizetésétől számítottan minimum 10 munkanapot vesz igénybe, így kérjük ezt figyelembe venni a megkérésnél. Nagyobb méretű, összetettebb tervcsomagok esetén fenntartjuk jogunkat, hogy a hozzájárulás/nyilatkozat kiállítása 10 munkanapnál több időt is igénybe vehet – melyet a kérelmező tűrni köteles –, ennek mértékéről a tervek beérkezése után adunk tájékoztatást a kérelmező részére. A nyilatkozatot/hozzájárulást a külső fél részére elektronikus (e-mail), illetve kérés esetén postai (nyomtatott) úton is megküldjük

A kéréseket elektronikus illetve postai úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:

Szervezet Osztály E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály infra@mav-hev.hu 1163 Budapest, Nagyicce sor 2.