Műszaki adatszolgáltatás

Közmű egyeztetési kérelmet, közműadat megkérő nyilatkozatot, adott területre vonatkozó fejlesztési nyilatkozatot fejléces levélben, postai úton vagy e-mail mellékleteként kell benyújtani, mely igény esetén feltétlenül kérjük az igénylő adatait is szerepeltetni (név, e-mail cím, telefonszám).  

A kérelem tartalmazza a HÉV terület érintettségét bemutató, a leendő építmény/infrastruktúra ábrázolását, az érintett vasútvonal megnevezését, az érintett vasúti szelvényszámokat, annak a vasúti pályahálózattól, a pálya- és tartozékaitól, vágánytengelytől lévő távolságát az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.  (XII. 20.) Korm. rendeletben (, OTÉK) foglaltak szerint, érintett vasúti épületeket, műtárgyakat, építményeket, infrastruktúra eszközöket, használati sávokat, az elfoglalt terület mértékét, az érintett vasúti ingatlan jogi határvonalát, közműveket ábrázoló helyszínrajzokat címlappal ellátva kérjük megküldeni.

A közműadat egyeztetés/közműadat kiadás díjköteles szolgáltatásunk, melynek mértékéről a kapcsolatfelvételt követően tájékoztatjuk a megrendelőt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárási díjat előre kell megfizetni, melynek mértékét a díjbekérő tartalmazza.

Összeállított közműadat szolgáltatásunk kiadása a díj befizetésétől számítottan minimum 10 munkanapot vesz igénybe, így kérjük ezt figyelembe venni a megkérésnél. Az adatokat, illetve annak kísérőlevelét a külső fél részére elektronikus (e-mail), illetve kérés esetén postai (nyomtatott) úton is megküldjük.

A kéréseket elektronikus illetve postai úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:

Szervezet Osztály E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály infra@mav-hev.hu 1163 Budapest, Nagyicce sor 2.