Tulajdonosi hozzájárulás

Tisztelt Partnereink!

A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmeket elektronikus úton kérjük benyújtani a MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály

vagyongazdalkodas@mav-hev.hu

email címre.

A tulajdonosi hozzájárulások kiadásához az alábbi dokumentumok benyújtás feltétlenül szükséges. Ezek hiányában a kérelem hiánypótlását kérjük vagy elutasításra kerül:

1) Kérelem

A tulajdonosi hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás az alábbi linkről letölthető kitöltött formanyomtatvány kérelemre indul. A vonatkozó kérelem-adatlap és a hozzá tartozó kitöltési útmutató alább letölthető.

Kérjük, hogy a kérelem nyomtatványt akként szíveskedjenek kitölteni, hogy minden lényeges, bekért információ rendelkezésre álljon a MÁV-HÉV Zrt. kollégáinak a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem megvizsgálásához és a kiadásról való döntéshez.

A kitöltött kérelem nyomtatványt kérjük minden oldalon szignálni, utolsó oldalán cégszerűen aláírni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelmeket témánként szükséges benyújtani. A nem így benyújtott kérelmeket nem fogadjuk el.

Bélyegkép

 

2) Műszaki Dokumentáció 

A beruházás a MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában álló ingatlant/ingatlanokat érintő részére vonatkozó műszaki tervdokumentáció munkarészei digitálisan PDF, illetve a grafikus munkarészek EOV rendszerben "*.dwg", vagy "*.dxf", formátumban, mely tartalmazza az adott szakterület engedélyezési eljárásáról szóló jogszabályában előírt terveket (szöveges és grafikus munkarészek is).

3) Elhelyezési helyszínrajz

A MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában álló terület érintettségét bemutató, a tervdokumentációban foglalt vezeték/építmény nyomvonalát és annak védő vagy használati sávját, az elfoglalt (terhelt) terület mértékét, az érintett vasúti ingatlan jogi határvonalát, a vasúti vágánytengelyt, szelvényszámokat, érintett vasúti épületeket, építményeket, eszközöket, közműveket ábrázoló adott méretarányban A4 vagy A3 méretben készített helyszínrajz.

4) Nyilatkozatok – hozzájárulás kiadásának előfeltétele(i)

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásához szükséges a következő nyilatkozatok benyújtása:

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának előfeltétele az Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály által kiállított Üzemeltetői hozzájárulás megléte, kivéve azokban az esetekben, ha az érintett területen nem találhatók infrastruktúra elemek és/vagy a beruházás a vonalas létesítményektől mért 50 méteres védőtávolságon kívül esik.

5) Eljárási jogosultság

A tervező által aláírt, becsatolt tervdokumentációból ki kell, hogy tűnjön a megrendelő/beruházó és a tervező, esetleg kivitelező neve, ennek hiányában a kérelem mellé szükséges csatolni a kérelmező eljárására vonatkozó beruházó részéről kiadott megbízást vagy meghatalmazást. 

6) Tulajdonosi hozzájárulás címzettje és kiküldésének címe

Amennyiben a kérelem formanyomtatványban nem kerül megjelölésre, hogy mely érintett cég nevére kerüljön kiállításra, majd ezt követően elpostázásra a hozzájárulás, úgy a benyújtott dokumentáció alapján a MÁV-HÉV Zrt. a Beruházó vagy ennek hiányában a Kivitelező nevére állítja ki a nyilatkozatot és a címzett cégnyilvántartásban megjelölt székhelyének címére postázza el.

6) A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának folyamatába épített határidők

A Tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránti kérelem MÁV-HÉV Zrt.-hez történő beérkezésétől számított két munkanapon belül Társaságunk az eljárási díj befizetésére „díjbekérőt” küld a kérelmező részére. A díjbekérőn szereplő összeg Társaságunk bankszámláján történő jóváírása után a MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztálya – az illetékes szakterületek bevonásával – megvizsgálja a tulajdonosi hozzájárulás kiadhatóságát. Ennek feltétele a kérelemhez kapcsolódó dokumentációk hiánytalan megléte. Amennyiben hiánypótlás szükséges, úgy Társaságunk (a díjbekérőn szereplő összeg megérkezését követő 5 munkanapon belül) hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. A hiánytalan dokumentációk Társaságunk rendelkezésére állásától számítva a 15. munkanapon a Tulajdonosi hozzájárulást vagy az annak elutasításáról szóló tájékoztatást elküldjük a kérelmező részére. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az arról szóló értesítés kiküldésével egyidejűleg haladéktalanul intézkedünk az eljárási díj visszautalása iránt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a befizetett összeg nem kamatozik.

A kiállított Tulajdonosi hozzájárulás hatálybalépésének feltétele a kérelmező nyilatkozata a hozzájárulásban foglaltak tudomásulvételére és teljesítésére vonatkozóan, ezért a kérelmező köteles az általa aláírt nyilatkozattal ellátott tulajdonosi hozzájárulás egy darab eredeti példányát a tulajdonos MÁV-HÉV Zrt. (cím: MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály, 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) részére visszaküldeni. Az aláírt dokumentum visszaérkezését követő nyolc munkanapon belül a díjbekérő alapján befizetett eljárási díjról számla kerül kiállításra.

8) Tulajdonosi hozzájárulás kiadásának díja

A MÁV-HÉV Zrt. belső utasítása rendelkezik a tulajdonosi hozzájárulások kiadásának díjkötelességéről, amely alapján a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának eljárási díja 20.000 forint + Áfa összegben került meghatározásra. Kérjük a kérelem nyomtatványon megjelölni, hogy melyik, beruházásban közreműködő cég/intézmény vállalja megfizetni a hozzájárulás kiadásának díját. Alapesetben a kérelmező cég nevére kerül kiállításra a díjbekérő, majd a számla. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az eljárási díjat visszautaljuk, azonban felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a befizetett összeg nem kamatozik.

Kérdés esetén állunk rendelkezésére a megadott email címen.

MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály

Letölthető dokumentumokMéretDátum
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem adatlap
33.26 KB
2020.09.02
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem - kitöltési útmutató
537.05 KB
2020.09.02