Tulajdonosi hozzájárulás

Tisztelt Partnereink!

A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmeket elektronikus úton kérjük benyújtani

a MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály

vagyongazdalkodas@mav-hev.hu e-mail címre,

vagy postai úton

a MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. címre.

 

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásához az alábbi dokumentumok benyújtása feltétlenül szükséges. Ezek hiányában a kérelem hiánypótlását kérjük, vagy elutasításra kerül:

1.)        Kérelem

A tulajdonosi hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás a kitöltött formanyomtatvány kérelemre indul. A vonatkozó kérelem-adatlap és a hozzá tartozó kitöltési útmutató alább letölthető.

Kérjük, hogy a kérelem nyomtatványt akként szíveskedjenek kitölteni, hogy minden lényeges, bekért információ rendelkezésre álljon a MÁV-HÉV Zrt. munkatársainak a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem megvizsgálásához és a kiadásról való döntéshez.

A kitöltött kérelem nyomtatványt kérjük minden oldalon szignálni, utolsó oldalán cégszerűen aláírni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelmeket témánként szükséges benyújtani. A nem így benyújtott kérelmeket nem fogadjuk el.

2.)        Műszaki Dokumentáció

MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában álló ingatlant, ingatlanokat érintő beruházás, fejlesztés tervdokumentációja, amely tartalmazza az érintett szakterület által és/vagy jogszabályban előírt terveket, műszaki leírást, illetve nyilatkozatokat. Digitálisan „PDF” formátumban, grafikusan az Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV rendszer) „dwg” és „dxf” formátumban kell benyújtani.

3.)        Helyszínrajz

A MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában álló terület érintettségét bemutató, a tervdokumentációban foglalt vezeték/építmény nyomvonalát és annak védő vagy használati sávját, az elfoglalt (terhelt) terület mértékét, az érintett vasúti ingatlan jogi határvonalát, a vasúti vágánytengelyt, szelvényszámokat, érintett vasúti épületeket, építményeket, eszközöket, közműveket ábrázoló adott méretarányban A4 vagy A3 méretben készített helyszínrajz.

4.)        Tulajdoni lap

A kérelemhez kérjük benyújtani a MÁV-HÉV Zrt. érintett ingatlanjának/ingatlanjainak 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lapját.

5.)        Nyilatkozatok – hozzájárulás kiadásának előfeltétele(i)

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásához szükséges a következő nyilatkozatok benyújtása:

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának előfeltétele az Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály által kiállított üzemeltetői hozzájárulás megléte, kivéve azokban az esetekben, ha az érintett területen nem találhatók infrastruktúra elemek és/vagy a beruházás a vonalas létesítményektől mért 50 méteres védőtávolságon kívül esik. Az üzemeltetői hozzájárulás kiadásával kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken találhatók:

https://www.mav-hev.hu/hu/uzemeltetoi-nyilatkozat-hozzajarulas

6.)        Eljárási jogosultság

A tervező által aláírt, becsatolt tervdokumentációból ki kell, hogy tűnjön a megrendelő/beruházó és a tervező, esetleg kivitelező neve, ennek hiányában a kérelem mellé szükséges csatolni a kérelmező eljárására vonatkozó beruházó részéről kiadott megbízást vagy meghatalmazást.

7.)        Tulajdonosi hozzájárulás címzettje és kiküldésének címe

Amennyiben a kérelem formanyomtatványban nem kerül megjelölésre, hogy mely érintett cég nevére kerüljön kiállításra, majd ezt követően elpostázásra a hozzájárulás, úgy a benyújtott dokumentáció alapján a MÁV-HÉV Zrt. a Beruházó vagy ennek hiányában a Kivitelező nevére állítja ki a nyilatkozatot és a címzett cégnyilvántartásban megjelölt székhelyének címére postázza el.

8.)        A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának folyamatába épített határidők

A tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránti kérelem MÁV-HÉV Zrt.-hez történő beérkezésétől számított öt munkanapon belül Társaságunk az eljárási díj befizetésére „díjbekérőt” küld a kérelmező részére. A díjbekérőn szereplő összeg Társaságunk bankszámláján történő jóváírását és a hiánytalan dokumentációk rendelkezésre állását követően általános eljárás esetén 30 munkanapon, gyorsított eljárás esetén 9 munkanap belül a Tulajdonosi hozzájárulást vagy az annak elutasításáról szóló tájékoztatást elküldjük a kérelmező részére.

Nagyobb méretű, összetettebb (pl.: több szakágat tartalmazó) tervcsomag esetén az ügyintézés ideje ennél hosszabb is lehet, amelyről a tervek beérkezése után tájékoztatjuk a kérelmezőt.

9.)        A tulajdonosi hozzájárulás hatálya és a hatálybalépésének feltétele

A kiállított tulajdonosi hozzájárulás hatálybalépésének feltétele a kérelmező nyilatkozata a hozzájárulásban foglaltak tudomásulvételére és teljesítésére vonatkozóan, ezért a kérelmező köteles az általa aláírt nyilatkozattal ellátott tulajdonosi hozzájárulás egy darab eredeti példányát a tulajdonos MÁV-HÉV Zrt. (cím: MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály, 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.) részére visszaküldeni. Az aláírt dokumentum visszaérkezését követő öt munkanapon belül a díjbekérő alapján befizetett eljárási díjról számla kerül kiállításra.

A tulajdoni hozzájárulás a hatálybalépéstől számított 1 (egy) évig hatályos, amelynek meghosszabbítása a kérelem újbóli benyújtásával és az eljárási díj ismételt befizetésével lehetséges.

10.)      A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának díja

Tájékoztatjuk, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadása díjköteles szolgáltatás. A díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Tulajdonosi hozzájárulás        szakáganként/ témánként (nettó Ft + ÁFA)

Tulajdonosi hozzájárulás
 szakáganként/ témánként (nettó Ft + ÁFA) 
Általános eljárás
                45.000,- 
Gyorsított eljárás
                135.000,- 

 

Kérjük a kérelem nyomtatványon megjelölni, hogy melyik, beruházásban közreműködő cég/intézmény vállalja megfizetni a hozzájárulás kiadásának díját. Alapesetben a kérelmező cég nevére kerül kiállításra a díjbekérő, majd a számla.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az eljárási díj valamilyen okból visszautalásra kerül, a befizetett összeg nem kamatozik.

11.)      A tulajdonosi hozzájáruláshoz szorosan kapcsolódó folyamatokkal kapcsolatos tudnivalók az alábbi linkeken érhetők el:

https://www.mav-hev.hu/hu/kartalanitas

https://www.mav-hev.hu/hu/munkavegzesi-engedely

 

Kérdés esetén állunk rendelkezésére a megadott email címen.

 

MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály

Letölthető dokumentumokMéretDátum
Tulajdonosi hozzájárulási útmutató
15.55 KB
2022.10.06
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem
33.05 KB
2022.10.06