Munkavégzési engedély, szakfelügyelet, feszültségmentesítés

Tisztelt Partnereink!

A munkavégzési engedély iránti kérelmeket a

MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály részére

elektronikus úton az infra@mav-hev.hu e-mail címre,

vagy postai úton a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. címre

kérjük benyújtani!

A munkavégzési engedély kiadásához az alábbi dokumentumok benyújtása feltétlenül szükséges. Ezek hiányában a kérelem hiánypótlását kérjük, vagy elutasításra kerül:

  • Árajánlat és megrendelő űrlap

A munkavégzési engedély kiadására vonatkozó eljárás az elektronikusan kitöltött formanyomtatvány, „Árajánlat és megrendelő űrlap” benyújtásával indul. A vonatkozó űrlap alább letölthető.

Kérjük, hogy az „Árajánlat és megrendelő űrlap”-ot akként szíveskedjenek kitölteni, hogy minden lényeges, bekért információ rendelkezésre álljon a MÁV-HÉV Zrt. munkatársainak a kérelem megvizsgálásához és a kiadásról való döntéshez.

  • Műszaki dokumentáció

A munkavégzési engedély kérelem benyújtása során szükséges megadni valamennyi, a munkavégzés módjára, körülményeire, az alkalmazott technológiára és munkagépekre vonatkozó információt, ütemtervet, technológiai utasítást, tervdokumentációt (engedélyköteles tevékenység esetén a hozzájáruló nyilatkozatokkal együtt), amely a munkavégzés kapcsán releváns lehet. A kérelem elbírálása során Társaságunk további dokumentumok benyújtását kérheti, amennyiben a munkavégzési engedély kiadásához egyéb körülmények vizsgálata szükséges.

Szakfelügyelet és feszültségmentesítés

A vasúti pálya szélső vágánytengelyétől mért 6 méter távolságon belüli, a HÉV üzemi kábeleinek területét érintő, vagy a vágánytengelyeket keresztező, továbbá a vasúti alagút utasforgalom számára nem megnyitott területén történő munkálatokhoz a munkavégzési engedélyen felül a MÁV-HÉV Zrt. által biztosított szakfelügyelet megrendelése is szükséges. Továbbá amennyiben a munkálatok folyamán fennáll a felsővezetéki rendszer 1,2 méternél, géppel a 3 méternél kisebb megközelítési lehetősége, úgy a feszültségmentesítés megrendelésére is szükség van. Az adott munkavégzés sajátos körülményeire tekintettel szakfelügyelet és/vagy feszültségmentesítés előírására az általános szabályokban foglaltaktól eltérő esetekben is szükség lehet.

Szakfelügyelet, illetve feszültségmentesítés díja

Felhívjuk figyelmét, hogy a szakfelügyelet, illetve feszültségmentesítés biztosítása díjköteles szolgáltatásunk, melynek mértékéről az „Árajánlat és megrendelő űrlap” nyújt tájékoztatást.

Szakfelügyelet, illetve feszültségmentesítés igénye esetén a fenti formanyomtatvánnyal együtt szükséges aláírási címpéldány és cégkivonat megküldése is.

A hiánytalanul kitöltött és visszaküldött űrlap alapján Társaságunk kiállít egy megrendelés visszaigazolást, melyet a megrendelőnek cégszerűen aláírva vissza kell küldenie.

Munkavégzési engedély kérelem benyújtásának ideje

Felhívjuk figyelmét, hogy a munkavégzési engedély kiállítása a dokumentáció hiánytalan rendelkezésre állásától számított 10 munkanapot vesz igénybe, ezért kérjük munkavégzési engedély iránti kérelmét a tervezett munkakezdés előtt legalább ennyi idővel korábban benyújtani Társaságunk részére.

Amennyiben a munkavégzési engedély igénylése mellett szakfelügyelet és/vagy feszültségmentesítés megrendelése is szükséges, a munkavégzési engedély a kérelmező részére csak abban az esetben adható ki, ha a szakfelügyelet/feszültségmentesítés megrendelés visszaigazolás hiánytalanul aláírásra került.

Szakfelügyeletre vonatkozó többletigényt érvényes munkavégzési engedély és hatályos szakfelügyeleti szerződés birtokában az elvégzendő munka előtt legalább 2 munkanappal kell jelezni Társaságunk felé. Az igényt a rendelkezésre álló erőforrások függvényében Társaságunk felülbírálhatja.

Tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzés

Tűzveszélyes tevékenységgel járó munkavégzés esetén az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. A feltételek rögzítéséhez kérjük, használják az alább letölthető „Feltételek meghatározása alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez” című űrlapunkat, melyet kitöltve a megrendelő űrlappal együtt küldjenek el részünkre!

Munkavégzési engedély kiadásnak egyéb feltételei

Engedélyköteles tevékenység esetén üzemeltetői hozzájárulás megléte.

Amennyiben a MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában lévő ingatlant érintő munkavégzési engedély iránti kérelem érkezik:

  • tulajdonosi hozzájárulás megléte, és
  • ha a tulajdonosi hozzájárulásban kártalanítási megállapodás megkötése és kártalanítási díj megfizetése került előírásra, akkor a munkavégzési engedély kiadására csak a kártalanítási megállapodás megkötése és a kártalanítási díj megfizetése után kerülhet sor.

A munkavégzési engedélyhez szorosan kapcsolódó folyamatokkal kapcsolatos tudnivalók az alábbi linkeken érhetők el:

Kérdés esetén állunk rendelkezésére a megadott email címen.

MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály