Üzemeltetői hozzájárulás, tervjóváhagyás

Tisztelt Partnereink!

A vasútüzemeltetői tervjóváhagyás iránti kérelmeket a

MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály részére

elektronikus úton az infra@mav-hev.hu e-mail címre,

vagy postai úton 1134 Budapest, Dévai u. 23 címre

kérjük benyújtani!


A tervjóváhagyás üzemeltetői hozzájárulás kiadásával történik. Az üzemeltetői hozzájárulás kiadásához az alábbi dokumentumok benyújtása feltétlenül szükséges. Ezek hiányában a kérelem hiánypótlását kérjük, vagy elutasításra kerül:

1. Árajánlat és megrendelő űrlap

Az üzemeltetői hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás a kitöltött formanyomtatvány kérelemre indul. A vonatkozó kérelem-adatlap alább letölthető.
Kérjük, hogy az „Árajánlat és megrendelő űrlap”-ot akként szíveskedjenek kitölteni, hogy minden lényeges, bekért információ rendelkezésre álljon a MÁV-HÉV Zrt. munkatársainak a kérelem megvizsgálásához és a kiadásról való döntéshez.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelmeket szakágakra, témákra bontva szükséges benyújtani. A nem így benyújtott kérelmeket nem fogadjuk el.

2. Műszaki dokumentáció

A MÁV-HÉV Zrt. infrastruktúráját érintő, a vasúti közlekedés lebonyolítására hatással lévő, illetve az adott Helyi Építési Szabályzatban vagy hatósági határozatban meghatározott mértékű védőtávolságon belül eső bárminemű engedélyköteles tevékenységhez készített tervdokumentáció, amely tartalmazza az érintett szakterület által és/vagy jogszabályban előírt terveket, műszaki leírást, illetve nyilatkozatokat. Digitálisan „PDF” formátumban, illetve lehetőség szerint szerkeszthető állományként is, az Egységes Országos Vetületi rendszerben (EOV rendszer) „dwg” vagy „dxf” formátumban kell benyújtani. A tervdokumentáció részeként benyújtott helyszínrajzon fel kell tüntetni a vasúti vágánytengelyt, szelvényszámokat, érintett vasúti épületeket, építményeket, eszközöket, közműveket, a tervdokumentáció tárgyát képező vezeték/építmény nyomvonalát és annak védő vagy használati sávját, a vasúti vágánytengelytől mért távolságát, az elfoglalt (terhelt) terület mértékét, és az érintett vasúti ingatlan jogi határvonalát.

3. Egyéb dokumentumok

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a kérelemben érintett ingatlan a MÁV-HÉV Zrt. tulajdonát képezi, akkor az üzemeltetői hozzájárulás mellett tulajdonosi hozzájárulás kiadása is szükséges, amellyel kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken találhatók:
https://www.mav-hev.hu/hu/tulajdonosi-hozzajarulas
 

Eljárási jogosultság

A tervező által aláírt, csatolt tervdokumentációból ki kell, hogy tűnjön a megrendelő/beruházó és a tervező, esetleg kivitelező neve, ennek hiányában a kérelem mellé szükséges csatolni a kérelmező eljárására vonatkozó beruházó részéről kiadott megbízást vagy meghatalmazást.  Az „Árajánlat és megrendelő űrlap” kitöltése során továbbá meg kell jelölni, hogy a kérelmező az üzemeltetői hozzájárulást milyen hatósági eljárások során kívánja felhasználni.

A kiadott dokumentum – nyilatkozat vagy hozzájárulás

A tervek elbírálásának eredményétől függően üzemeltetői hozzájárulás vagy üzemeltetői nyilatkozat kerül kiállításra.
Amennyiben csak közvetett érintettségünket állapítjuk meg, vagy a benyújtott tervek korrekciója hiánypótlás keretében nem lehetséges, és ezért a benyújtott tervek megvalósításához Társaságunk nem járul hozzá, úgy az indoklást és/vagy észrevételeket üzemeltetői nyilatkozatban tesszük meg.

Üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás hatálya

Az üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás a hatálybalépéstől számított 1 (egy) évig hatályos, amelynek meghosszabbítása a kérelem újbóli benyújtásával és az eljárási díj ismételt befizetésével lehetséges.

Előzetes tervbírálat

Szükség esetén üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás igénylést megelőzően lehetőség van a tervek véleményeztetésére is. Ezzel kapcsolatban további információ az infra@mav-hev.hu e-mail címen kérhető. Az előzetes tervbírálat akár 20 munkanapot is igénybe vehet, amely azonban nem csökkenti az üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás kiadásának ügyintézési idejét.

Tervpecsételés

Tervjóváhagyás részeként kérhető a tervek záradékolása tervpecsételéssel együtt is, de csak általános eljárás szerint igényelt üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás esetén. Tervpecsételés gyorsított eljárás esetén nem igényelhető.
A záradékolás céljából megküldött és visszaigényelt terveken felül a MÁV-HÉV Zrt.-nek saját felhasználásra 2 üzemeltetői példányra van szüksége, melyekért díjat nem számolunk fel.
A tervcsomagok személyes átadása-átvétele a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztályának telephelyén, az 1163 Budapest, Nagyicce sor 2. szám alatt lehetséges.


Üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás kiadásának, tervek záradékolásának díja

Tájékoztatjuk, hogy az üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás kiadása valamint (az üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás eljárási díján felül) a tervpecsételés díjköteles szolgáltatás.
Az üzemeltetői hozzájárulás kiadása iránti kérelem MÁV-HÉV Zrt.-hez történő beérkezésétől számított öt munkanapon belül Társaságunk az eljárási díj befizetésére „díjbekérőt” küld a kérelmező részére.

A díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szolgáltatás megnevezése

Eljárási díj szakáganként, témánként 

(nettó Ft + ÁFA)

Általános eljárás Üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás magánszemély részére (egyszerű eljárás) 13.500,-
Üzemeltető nyilatkozat/hozzájárulás cégek/egyéni vállalkozók részére 27.000,-
Tervpecsételés, tervek aláírása (visszaigényelt példányonként) 1.400,-
Gyorsított eljárás Üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás magánszemély részére (egyszerű eljárás) 40.500,-
Üzemeltető nyilatkozat/hozzájárulás cégek/egyéni vállalkozók részére 81.000,-

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az eljárási díj valamilyen okból visszautalásra kerül, a befizetett összeg nem kamatozik.

 

Üzemeltetői hozzájárulás kiadásának határideje

Az eljárási díj befizetéséről szóló bizonylat Társaságunk részére történő megküldését és a dokumentáció hiánytalan rendelkezésre állását követően általános eljárás esetén 30 munkanapon, gyorsított eljárás esetén 9 munkanapon belül az üzemeltetői hozzájárulást vagy az annak elutasításáról szóló nyilatkozatot elküldjük a kérelmező részére.
Nagyobb méretű, összetettebb (pl.: több szakágat tartalmazó) tervcsomag esetén az ügyintézés ideje ennél hosszabb is lehet, amelyről a tervek beérkezése után tájékoztatjuk a kérelmezőt.

Az üzemeltetői hozzájáruláshoz szorosan kapcsolódó folyamatokkal kapcsolatos tudnivalók az alábbi linkeken érhetők el:

 

Kérdés esetén állunk rendelkezésére a megadott e-mail címen!


MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály

 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
Árajánlat és megrendelő űrlap
185.97 KB
2024.07.11