Munkavégzési engedély

A kérést fejléces levélben, postai úton vagy e-mail mellékleteként kell benyújtani a tervezett munkakezdés előtt min. 10 munkanappal a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóságára. Összevonható másik tevékenységi pontunk (szakfelügyelet) igénylésével is. A levélnek tartalmaznia kell a munkavégzés idejére, helyére, körülményeire vonatkozó összes információt (ütemterv, kiviteli terv, technológiai utasítások), illetve a felelős munkavezető nevét, pozícióját és a munkavégzés ideje alatti közvetlen (mobiltelefonos) elérhetőségét, továbbá a munkát végzők várható létszámát, alapadatait (születési hely, idő, anyja neve). Ezeken kívül adott esetben az esetleges gépjárművel/géppel (aggregátor, stb.) történő munkavégzéshez szükséges közlekedés, áruszállítás, illetve közeli parkolás érdekében a jármű(vek) típusát és rendszámát is megadni.

További munkavégzési engedélyhez köthető tájékoztató előírásainkat az oldal alján található tájékoztatóban meg.

A „munkavégzési engedély” előre megrendelt szakfelügyeleti igény alapján, azt követően megkötött szakfelügyeleti szerződés aláírása utáni minimum 2. munkanapot követően adható ki és ez esetben a 3. munkanapon megkezdődő munkavégzésre vonatkozhat.

Tervköteles tevékenység esetén, a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Igazgatósága által kiállított „üzemeltetői hozzájárulásban” véleményezett, elfogadott tervdokumentációban foglalt előírástól függően adható ki az engedély.

Nem tervköteles tevékenység esetén az eseti munkavégzéshez kapcsolódó személyi feltételek alapján történő előre megrendelt szakfelügyelet igény alapján adható ki.

A kéréseket elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:


Szervezet Osztály E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály infra@mav-hev.hu 1163 Budapest, Nagyicce sor 2.