Aktuális járványügyi információk

2020.06.23 15:52

Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy járatainkon és megállóinkban kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni; a maszk nélkül utazók kizárhatók az utazásból. A szabályt megszegőkkel szemben pótdíj is kiszabható.

Lejáró okmányok érvényessége:

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-től kezdődően, illetve a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8-ától ismételten veszélyhelyzetet hirdet ki.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt bevezetésre kerülő intézkedések részeként a november 4-e után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet idején, 2020. március 11. és július 3. között jártak le, de akkor meghosszabbította a kormány az érvényességüket.

Egészségügyi dolgozók ingyenes utazása

2020. november 11-én lépett hatályba a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet 1.  melléklete szerinti igazolás felmutatásával díjmentesen utazhatnak a HÉV-en is. 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8-ától ismételten veszélyhelyzetet hirdet ki Magyarország egész területére, melynek értelmében a kedvezmény a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnéséig vehető igénybe.

A szükséges, kitöltendő igazolásmintát jelen oldalhoz csatoltuk, ld. lenn.

Járványhelyzet elhárításában részt vevő egyéb személyek ingyenes utazása

A veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján az alábbi, a járvány elhárításában résztvevő személyek utazhatnak a közlekedési közszolgáltatások keretein belül - így a HÉV vonalak teljes hosszán - ingyenesen:

• a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó, 

• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló, 

• a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló, 

• a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló, 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 2021. február 8-ától ismételten veszélyhelyzetet hirdet ki Magyarország egész területére, melynek értelmében a kedvezmény a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnéséig vehető igénybe.

A kedvezmény az alábbiakban letölthető igazolással vehető igénybe.