Aktuális járványügyi információk

2022.07.01 07:00


Járatainkon és megállóinkban 2022. március 7-étől már nem kötelező maszkot viselni. A maszkviselés továbbra sem tilos, bárki igény szerint használhat védőeszközt.

Jegy- és bérletváltáshoz ajánljuk a digitális megoldásokat, melyekkel gyorsan, kényelmesen, személyes érintkezés és készpénz használata nélkül lehet felkészülni az utazáshoz. A HÉV-vonalak budapesti szakaszaira a BKK mobiljegyei, bérletei közül választhatnak, a fővároson kívüli vonalszakaszokra pedig a MÁV mobilalkalmazással válthatnak menetjegyet, bérletet.

 

Lejáró okmányok érvényessége

Magyarországon a COVID-19 koronavírus-járvány miatt rendkívüli jogrend, ún. veszélyhelyzet volt érvényben az alábbi két időszakban:

 • 2020. március 11. – 2020. július 3.
 • 2020. november 4. – 2022. május 31.

A veszélyhelyzetek idején számos utazási kedvezményre jogosító okmány és igazolás érvényességi idejét meghosszabbították. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján gyűjtöttük össze.

2022. július 1-jétől a lejáró okmányok érvényessége kapcsán már egy veszélyhelyzeti, ideiglenes szabály sincs hatályban, ezért a közösségi közlekedési járatokon az utazási kedvezmények ettől a naptól csak érvényes okmányokkal, igazolásokkal, utalványokkal vehetők igénybe, a rajtuk olvasható érvényességi időn belül.

A leggyakrabban használt, kedvezményre jogosító iratok:

 • A diákigazolvány – ha tulajdonosa 16 évesnél idősebb – csak akkor érvényes, ha a 2021/22-es (teljes) tanévre vagy a 2021/22-es tanév II. félévére szóló érvényesítő matrica található rajta.
 • A MÁK vagy ONYF által kiállított hatósági igazolvány csak akkor érvényes, ha a „Hatályossága:” feliratnál olvasható dátum még nem múlt el.
 • A közalkalmazottak és ellátottak utazási utalványai közül már csak a 2022-es évre szóló (2023. március 31-éig érvényes) példányok használhatók.
 • Több kedvezményhez érvényes személyazonosító igazolvány bemutatása is szükséges lehet, így célszerű személyi igazolványuk, jogosítványuk vagy útlevelük érvényességét is ellenőrizni.

Ha egy utas jogosulatlanul (pl. lejárt igazolvánnyal) vált kedvezményes jegyet, vagy így kíván díjmentesen utazni, pótdíjat kell fizetnie.

A korábban (2022. június 30-áig) alkalmazott szabályok az alábbiak voltak: 

A járványügyi intézkedések részeként néhány kivétellel az olyan Magyarországon érvényes, magyar hatóságok illetve szervezetek által kiállított hivatalos okmányok felhasználhatóságát meghosszabbították, melyek érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt járna le.

A 2020. március 11. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró, magyar hatóság által kiállított, személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) egységesen 2022. június 30-áig lehetett használni.

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányokon túl a 85/2007. (IV.25) Korm. rendelet szerinti utazási kedvezményre jogosító igazolások, utalványok érvényességét is 2022. június 30-áig hosszabbították meg, amennyiben lejárati dátumuk a 2020. március 11. – 2020. július 3., vagy a 2020. november 4. – 2022. május 31. közötti időszakra esik. (A 2020. július 4. és november 3. között lejárt, személyazonosításra nem alkalmas okmányok érvényességi ideje nem változott.)

A külföldi hatóságok által kiállított, de Magyarországon is érvényes okmányok esetén a rajtuk feltüntetett lejárati dátumot kell figyelembe venni.

A 2020. november 4. és 2022. február 28. között lejárt vagy lejáró – a 2007. évi I. törvény és a 2007. évi II. törvény alapján kiadott – tartózkodásra jogosító okmányok, valamint letelepedési engedélyek és bevándorlási engedélyek (a rövid időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum okmányok kivételével) érvényességét 2022. június 30-áig hosszabbították meg. (A 2022. március 1-jén, vagy azt követően lejáró tartózkodásra jogosító okmányok érvényessége a továbbiakban már nem hosszabbodik meg.)

A vezetői engedélyekre az egész Európai Unióban egységes szabályok vonatkoztak: a 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. között lejárt jogosítványok a rajtuk szereplő lejárati dátumhoz képest további 10 hónapig voltak érvényesek. (A magyar hatóság által kiállított vezetői engedélyekre emellett a fentebb említett szabály is vonatkozik.)

A diákigazolványok érvényessége az utazási kedvezmények terén az egyik legfontosabb kérdés. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint:

 • a 2019/2020 I. féléves felsőoktatási,
 • a 2019/2020 II. féléves felsőoktatási,
 • a 2020/2021 I. féléves felsőoktatási,
 • a 2020/2021 II. féléves felsőoktatási
 • és a 2021/2022 I. féléves felsőoktatási,
 • valamint a 2019/2020. tanévre szóló köznevelési

érvényesítő matricával ellátott diákigazolványokkal az utazási kedvezményeket egységesen 2022. június 30-áig lehetett igénybe venni.

Ezek mellett jelenleg érvényesek a 2021/2022 II. féléves felsőoktatási matricával ellátott diákigazolványok, valamint a 2021/2022. tanévre szóló köznevelési matricával ellátott diákigazolványok is.

Azok a diákok, akik 2003. szeptember 1-jén vagy azt követően születtek, érvényesítő matrica nélküli diákigazolvánnyal is igénybe vehették az utazási kedvezményeket 2022. június 30-áig.

A diákigazolvánnyal nem rendelkező, de érvényes tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező utasoknak az oktatási intézmények által kiállított, diákigazolványt helyettesítő igazolást nyomtatott formában kell bemutatni. Amennyiben az igazolást 2020. november 4-én vagy azt követően állították ki, a rajta lévő érvényességi időtől függetlenül 2022. június 30-áig érvényesnek kellett tekinteni.

 

Egészségügyi dolgozók ingyenes utazása
(jelenleg már nem érvényes)

2020. november 11-én lépett hatályba a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet 1. melléklete szerinti igazolás felmutatásával díjmentesen utazhattak a HÉV-en is. 

A kedvezményt a veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig, azaz 2022. június 14-éig lehetett igénybe venni.

Jelenleg a kedvezmény már nem érvényes. Az egészségügyi dolgozók kizárólag érvényes jeggyel vagy bérlettel utazhatnak, amennyiben más okból nem jogosultak díjmentes utazásra.

 

Járványhelyzet elhárításában részt vevő egyéb személyek ingyenes utazása
(jelenleg már nem érvényes)

A veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján az alábbi, a járvány elhárításában résztvevő személyek utazhattak a közlekedési közszolgáltatások keretein belül – így a HÉV vonalak teljes hosszán – ingyenesen:

 • a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény vagy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban álló,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti jogviszonyban álló,

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy. Számukra igazolást állítottak ki, a kedvezményt ennek felmutatásával lehetett igénybe venni.

A kedvezményt a veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig, azaz 2022. június 14-éig lehetett igénybe venni.

Jelenleg a kedvezmény már nem érvényes. A járvány elleni védekezésben részt vevő személyek kizárólag érvényes jeggyel vagy bérlettel utazhatnak, amennyiben más okból nem jogosultak díjmentes utazásra.