II-1


 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a Kollektív Szerződés, az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat hatályos és teljes szövege

 

 • 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

 • 194/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

 • 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

 • 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

 • 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

 • 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 • 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

 • 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1370/2007/EK RENDELETE a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról

 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről

 • 2005.évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

 • 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

 • 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

 • 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Média File melléklet
Letölthető dokumentumokMéretDátum
MAV_HEV_SZMSZ honlap_190701
1.5 MB
2019.06.28
MAV_HEV_KollektivSzerzodes_171109
12.23 MB
2019.06.20
MÁV-HÉV Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági utasítás
3.83 MB
2020.10.29
MÁV-HÉV Szervezeti és Működési Szabályzat 2020.10.01
1.63 MB
2020.09.30
MÁV-HÉV Zrt. alapszabálya
500.11 KB
2020.10.29
Letölthető archív dokumentumokMéretDátum
Alapszabaly_egyseges_szerkezetben_191028
1.13 MB
2019.11.05
MAV_HEV_190401_SzMSz_honlapra
5.94 MB
2019.06.20
adatvedelmi-adatbiztonsagi-szabalyzat
2.01 MB
2019.06.20