Elektronikus HÉV menetjegy és bérlet

KIVONAT A HÉV ÜZLETSZABÁLYZATÁBÓL ÉS A MÁV APPLIKÁCIÓBÓL VÁSÁROLT HÉV JEGY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIBŐL

A MÁV-HÉV Zrt. megbízásából, a MÁV-START Zrt. által értékesített menetjegyek vásárlásának és felhasználásának eltérő szabályai 


1. Fogalmak

MÁV alkalmazás: A MÁV-START Zrt. okostelefonokon működő menetrendi információs és jegyértékesítő alkalmazása, amelynek felhasználására az alkalmazás információs menüjében található jogi nyilatkozatban foglaltak irányadók.

Új Elvira: A MÁV-csoport honlapjáról elérhető online jegyvásárlási rendszer. Az Új Elvira felhasználására a weboldal információs menüjében található jogi nyilatkozatban foglaltak irányadók.

MÁV-START jegykiadó automata: A MÁV-START Zrt. olyan önkiszolgáló berendezése, mellyel az utasok egyes menetjegyeket és bérleteket, jegyértékesítési feladatot ellátó munkavállaló közreműködése nélkül vásárolhatnak meg.

MÁV-START jegypénztár: olyan jegypénztár, amely a MÁV-START Zrt. jegyértékesítési rendszerét használja.

Elektronikus jegy: A vasúti EU rendelet I. melléklet 7. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelő bármely, a vasúti társaság üzletszabályzatában meghatározott elektronikus adathordozóra kiállított menetjegy bizonylata.

Elektronikus úton értékesített menetjegy: Olyan meghatározott viszonylaton, illetve időtartamon belül egy útra jogosító menetjegy, valamint meghatározott viszonylaton, illetve (jellemzően, de nem kizárólagosan 4 vagy 24 óra) időtartamon belül korlátlan számú utazásra jogosító (napijegy típusú) menetjegy, amely megvásárlása elektronikus úton (interneten, vagy mobiltelefonos applikáción), értékesítésben résztvevő munkavállaló személyes közreműködése nélkül történik.


2. Melléklet hatálya:

Jelen melléklet előírásait a MÁV-START Zrt. által értékesített menetjegyek megvásárlása és felhasználása során kell alkalmazni. A mellékletben nem szabályozott kérdésekben jelen Üzletszabályzat általános előírásai érvényesek. 

Az elektronikus úton értékesített menetjegyek esetében a vásárlási felületen elérhető, használati vagy igénybevételi feltételeket tartalmazó dokumentumok a sikeres vásárlással külön értesítés nélkül a MÁV-HÉV Zrt. és az utas között létrejött szerződés részévé válnak (különleges szállítási feltételek). 

3. A szolgáltatás igénybevételének feltétele:

Az elektronikus úton értékesített menetjegyet bárki megvásárolhatja, aki – internet- vagy mobiltelefon-szolgáltató útján – a szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez egyébként szükséges internet-, illetve mobilhálózathozzáféréssel rendelkezik és az elektronikus regisztráció során elfogadta a felhasználási és az adatvédelmi feltételeket.

Az elektronikus úton vagy jegykiadó automatán keresztül értékesített menetjegyek esetében a jegyvásárlást az utas önállóan végzi. Az értékesítésre szolgáló felhasználói felületek, berendezések kezelésekor az utas felelőssége az utazásának megfelelő fajtájú menetjegy viszonylat, érvényesség, kocsiosztály és kedvezmény kiválasztása, valamint a fizetés egyéb adatainak pontos megadása.

Menetjegy elektronikus megrendelésére, vásárlására kizárólag az adatkezelési hozzájárulás megadását követően kerülhet sor. A vásárlás és/vagy a regisztráció során a MÁV START Zrt. honlapján elhelyezett adatvédelmi nyilatkozatból az utasnak lehetősége van megismerni az alkalmazott adatkezelési szabályokat.


4. Menetjegyek érvényessége, elővétel:

A MÁV-START Zrt. által értékesített menetjegyek köre eltérhet a BKK Zrt. pénztáraiban, jegyértékesítő automatáinál megvásárolható díjtermékek körétől, erről a MÁV HÉV Zrt. a Díjszabásában nyújt tájékoztatást. 

A MÁV-START Zrt. által értékesített menetjegyek csak a rajtuk feltüntetett időszakban, viszonylaton használhatók fel. Az elektronikus úton értékesített menetjegyet csak az az utas használhatja fel, akinek személyazonosító adatait az elektronikus vásárlási felületen a fizetést megelőzően megadták. Az értékesített menetjegyek felmutatásakor minden esetben fel kell mutatni a személyazonosításra alkalmas okmányt is.

A MÁV-START Zrt. által érvényesség megjelölése nélküli menetjegy nem vásárolható, a menetjegyekkel az útmegszakítás nem lehetséges. A MÁV-START Zrt. által értékesített menetjegyek csak a rajtuk feltüntetett időszakban és érvényességi területen érvényesek. Elővételben történő jegyvásárlásra az egyéb menetjegyekre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. 

A MÁV-START Zrt. által értékesített menetjegyek - beleértve a MÁV alkalmazáson és az új Elvirán keresztül, a MÁV-HÉV szolgáltatási területére vásárolt menetjegyeket - érvényessége a Díjszabásban meghatározott időtartamra szól. Az érvényességi időn belül megkezdett utazás az érvényesség lejártát követően is befejezhető.

5. Díjak:

A MÁV-START Zrt. által értékesített menetjegyekre vonatkozó megrendelés rögzítéséért, a menetjegy elkészítéséért, kiadásáért a nem kerül külön díj felszámításra. Az elektronikus értékesítési felületekhez történő hozzáférés díjáról az utas és az internet-, illetve mobiltelefon-szolgáltató közötti szerződés rendelkezik.


6. Menetjegyek, bérletek kiadása:

Az elektronikus úton értékesített menetjegy a vásárláskor választott átvételi módnak megfelelően:

  • az utas arra alkalmas készüléken (például az okostelefon) ellenőrzéskor kinyomtatás nélkül is bemutatható,
  • az utas saját eszközén is kinyomtatható.

A MÁV alkalmazásban vásárolt elektronikus úton értékesített menetjegy a MÁV alkalmazásba letölthető, valamint pdf. formátumban az utas által a megadott elektronikus levélcímre megküldésre kerül.
Ellenőrzés során a MÁV alkalmazásban vásárolt menetjegy az alábbi módokon mutatható be:

  • a MÁV alkalmazásba letöltött jegy az alkalmazásból,
  • a pdf-formátumú jegy az utas mobileszközén,
  • a pdf-formátumú jegy kinyomtatva.

Az új Elvirán vásárolt elektronikus úton értékesített menetjegy pdf. formátumban az utas által a megadott elektronikus levélcímre megküldésre kerül.


Ellenőrzés során az új Elvirán vásárolt menetjegy az alábbi módokon mutatható be:

  • a pdf-formátumú jegy az utas mobileszközén,
  • a pdf-formátumú jegy kinyomtatva.

Az utas által elektronikus úton vásárolt menetjegy megváltására használt készülék működőképességének biztosítása az utas feladata és felelőssége. Amennyiben az utas nyomtatás mellőzésével váltott jegyét az ellenőrzéskor bemutatni nem tudja, jegy nélküli utasnak minősül.

7. Számla kiadása:

Elektronikus úton történő vásárlásnál a számlát a MÁV-START Zrt. állítja ki, amiről a MÁV START Zrt. az elektronikus értékesítési felületen nyújt tájékoztatást. Az arra alkalmas készüléken bemutatható, elektronikus úton értékesített menetjegyről csak elektronikus számla igényelhető, ami minden egyes vásárlás esetén elkészül és a megadott e-mail címre kerül továbbításra.

Számla iránti igény csak a vásárláskor jelezhető, utólagos számlakiállításra nincs mód. Ettől eltérően a MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálatától igényelhet számlát az, aki olyan jegykiadó automatából vásárolt jegyet, mely kialakítása vagy műszaki hiba miatt nem adott ki számlát.

8. Üzemzavar:

A MÁV alkalmazásban vagy az új Elvirán bekövetkezett üzemzavar nem mentesít a menetdíj megfizetése alól. Meghibásodás esetén a jegyváltást egyéb értékesítési csatornákon keresztül (az Üzletszabályzat VI. pontjában meghatározott feltételek mellett jegypénztárnál, vagy automatánál, ezeknek a hiányában pedig a fedélzeti jegyváltással) kell elvégezni.

9. Menetjegy cseréje, visszatérítése:

A MÁV-START Zrt. által értékesített menetjegyek cseréjére, illetve visszaváltására vonatkozó szabályokat részletesen a MÁV-START Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza.

Az elektronikus úton értékesített menetjegyek cseréjére nincs lehetőség. 
Elektronikusan értékesített jegyek visszatérítését az utas kizárólag az elektronikus értékesítési felületen kezdeményezheti, a Díjszabásban meghatározott időszakban és kezelési díj ellenében. 

    MÁV-HÉV Zrt.