Társadalmi felelősségvállalás

A csoport méretéből fakadó energia felhasználás és a környezetvédelmi– társadalmi felelősségvállalás közötti egyensúly fenntartása fontos szerepet tölt be a MÁV-csoport vállalati kultúrájában.

A MÁV-HÉV Zrt. a vasúti közlekedés, a személyszállításra kizárólagosan használt villamos üzem jellegéből fakadó mérsékelt környezetterhelése révén folyamatosan hozzájárul Magyarország széndioxid kibocsátásának alacsonyan tartásához. 

A MÁV-HÉV Zrt. a mindennapi üzemelés során is elkötelezett a tudatos és hatékony energiagazdálkodás mellett, így az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti Energiairányítási Rendszer kiépítését és tanúsítását határozta el és valósította meg a 2016. évben. Az energiafelhasználás hatékonyságának növelése a környezet védelmét is szolgálja, mivel ezáltal csökkenhet a szén-dioxid kibocsátás is. 


A 2019. évben a Társaság az ISO 50001:2018 (MSZ EN ISO 50001:2019) energiagazdálkodási irányítási rendszer audit kritériumait sikeresen teljesítette, amelynek során bemutatta képességét arra, hogy energiateljesítményét folyamatosan javítja a szervezet céljaival és politikájával, valamint megfelelően vezette be és működteti irányítási rendszerét a szabvány követelményeivel összhangban. Az energetikai auditra való felkészülésre 4,0 M Ft-ot költött a Társaság.


A MÁV-csoport tagjaként stratégiai célkitűzés a környezetbarát üzemeltetés révén a hatékonyság folyamatos növelése. A kisebb fajlagos energiafogyasztás, kevesebb anyagfelhasználás, kevesebb hulladék alapvetően alacsonyabb környezetterhelést jelent a költség megtakarítás mellett.