Egyéb közérdekű 1

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az 
önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, 
valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. §-ban szabályozott versenytilalmi megállapodás alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony (társasági jogi jogviszony a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alapján), valamint a 
felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
Vezérigazgató 20211201
12.05 KB
2022.08.18
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2024.05.01.
447.23 KB
2024.05.02
Letölthető archív dokumentumokMéretDátum
Vezerigazgato_20180915
342.62 KB
2019.06.21
Vezérigazgató_20170926.pdf
187.12 KB
2019.06.21
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók20181206
352.46 KB
2019.06.21
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók20181003
359.78 KB
2019.06.21
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók20181015
366.26 KB
2019.06.21
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók20180917
363.43 KB
2019.06.21
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók20180109
195.29 KB
2019.06.21
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók20170926
195.29 KB
2019.06.21
Felügyelőbizottsági tagok díjazása_20181204
474.3 KB
2019.06.21
Felügyelőbizottsági tagok díjazása_20191106
482.69 KB
2019.11.06
Felügyelőbizottsági tagok20170710
174.1 KB
2019.06.21
Felügyelőbizottsági tagok20161102
174.18 KB
2019.06.21
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók20181217
358.98 KB
2019.06.21
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2020 05
13.18 KB
2020.05.11
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók2020_01_22
436.03 KB
2020.02.04
Felügyelőbizottsági tagok díjazása_20200601
482.5 KB
2020.07.15
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2020_08
13.18 KB
2020.08.11
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2020_11
13.41 KB
2020.11.18
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2020_11_23
444.77 KB
2020.11.23
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2021.12.02.
13.54 KB
2021.12.02
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2022.02.01.
447.36 KB
2022.02.07
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2022.07.04.
446.86 KB
2022.07.04
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2022.08.01.
439.92 KB
2022.08.09
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2022.08.15.
439.04 KB
2022.08.16
Felügyelőbizottsági tagok díjazása 2022.11.06.
552.57 KB
2022.11.08
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2023.01.13.
440.74 KB
2023.01.13
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2023.02.06.
447.77 KB
2023.02.07
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2023.02.15.
447.79 KB
2023.02.15
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2023.03.01.
447.22 KB
2023.03.01
Felügyelőbizottsági tagok díjazása 2023.03.23.
545.3 KB
2023.04.18
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2023.05.01.
448.12 KB
2023.05.02
Felügyelőbizottsági tagok díjazása 2023.05.09.
546.34 KB
2023.05.30
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2023.11.01.
446.78 KB
2023.11.09
Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető állású munkavállalók 2024.02.07.
446.37 KB
2024.02.07