Üzemeltetői nyilatkozat, hozzájárulás

A kérést fejléces levélben, postai úton vagy email mellékleteként kell benyújtani. Csatolni kell az engedélyezési vagy kivitelezési (komplett) tervdokumentációt elektronikusan és/vagy postai úton, legalább 3 példányban.

Előfeltétele lehet a tervbírálat, mely az MSZT által kiadott és hatályos, vonatkozó szabványok, illetve a „HÉV P.1. Pályaépítési és fenntartási műszaki adatok, előírások” című utasítás alapján történik.

  • Amennyiben a terv nem elfogadható, módosítást igényel, a válaszunkban erre a tervezőt felkérjük. Ebben az esetben újabb terv beérkezése esetén újabb Üzemeltetői hozzájárulásban (tervbírálatban) hagyjuk jóvá a tervet.
  • Amennyiben elfogadható a terv, azt az „üzemeltetői hozzájárulás” című dokumentumban küldjük ki a benyújtónak.
  • Amennyiben a terv ‒ egyéb okoknál fogva ‒ nem megvalósítható, vagy csak közvetve érinti a MÁV-HÉV Zrt. infrastruktúra eszközeit, úgy „üzemeltetői nyilatkozat” című dokumentumban tesszük meg az észrevételeinket.

Üzemeltetői nyilatkozat/hozzájárulás kiadása 10 munkanapon belül megtörténik, ezután küldjük meg a nyilatkozatot a külső fél részére elektronikus (e-mail), illetve kérés esetén postai (nyomtatott) úton is.

Közműtervek, engedélyezési tervek pecsételtetése:

A kérést fejléces levélben, postai úton vagy email mellékleteként kell benyújtani, melynek csatolmánya a közmű engedélyezési vagy kivitelezési, pecsételtetésre benyújtott tervdokumentáció. A munkarészek tartalmazzák az adott szakterület engedélyezési eljárásáról szóló jogszabályában előírt feltételeket, ezek szöveges és grafikus munkarészeit is. A tervdokumentáció személyesen vagy postai úton adható be. A lepecsételt tervek közül 1 példány tervet kérünk vissza, melyen szerepel az összes érintett jóváhagyó szervezet pecsétje, aláírása. A pecsételtetés 10 munkanapon belül megtörténik, ezután értesítjük a beküldőt a lepecsételt tervek átvételi lehetőségeiről.

A kéréseket elektronikus, illetve postai úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:

Szervezet Osztály Vezető neve E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály Herczeg Zoltán mb. osztályvezető herczeg.zoltan@mav-hev.hu 1163 Budapest, Nagyicce sor 2.