Tulajdonosi hozzájárulás

A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet, amelyhez csatolni kell az engedélyezési vagy kivitelezési (komplett) tervdokumentációt is, postai úton vagy e-mailben kell benyújtani a Vagyongazdálkodási Osztály részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

A tulajdonosi hozzájárulás előfeltétele az Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály által kiállított Üzemeltetői Hozzájárulás megléte, kivéve azokban az esetekben, ha az érintett területen nem találhatók infrastruktúra elemek és/vagy a beruházás a vonalas létesítményektől mért 50 méteres védőtávolságon kívül esik.

Amennyiben a kérelmet benyújtó jelzi az üzemeltetői hozzájárulás megrendelésekor, hogy tulajdonosi hozzájárulást is kér, és annak eljárási díját elfogadja, akkor nem szükséges a Vagyongazdálkodási Osztály részére külön jeleznie a tulajdonosi hozzájárulás iránti igényét, az Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály ügyintézője tájékoztatja erről a Vagyongazdálkodási Osztályt.

A tulajdonosi hozzájárulás eljárási díja: 20.000 Ft + ÁFA.

Amennyiben a terv nem elfogadható, módosítást igényel, a válaszunkban erre a tervezőt felkérjük. A módosított tervcsomag beérkezése és megfelelősége esetén a tulajdonosi hozzájárulást kiadható. Amennyiben elfogadható a terv, a tulajdonosi hozzájárulás 10 munkanapon belül kiállításra és elektronikus, illetve kérés esetén postai úton is elküldésre kerül.

Abban az esetben, ha olyan munkálatokhoz kérik tulajdonosi hozzájárulásunkat, amely után szolgalmi jogot kívánnak bejegyezni, akkor legalább 45 nappal a kivitelezés megkezdése előtt meg kell keresnie az érintettnek Társaságunkat, hogy az objektumaik által elfoglalt terület arányában kártalanítási megállapodást kössön.