Tulajdonosi hozzájárulás

Tisztelt Partnereink!

A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmeket elektronikus úton kérjük benyújtani a MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály

vagyongazdalkodas@mav-hev.hu

email címre.

A tulajdonosi hozzájárulások kiadásához az alábbi dokumentumok benyújtás feltétlenül szükséges. Ezek hiányában a kérelem hiánypótlását kérjük vagy elutasításra kerül:

1) Kérelem

A tulajdonosi hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás az alábbi linkről letölthető kitöltött formanyomtatvány kérelemre indul. A vonatkozó kérelem-adatlap és a hozzá tartozó kitöltési útmutató alább letölthető.

Kérjük, hogy a kérelem nyomtatványt akként szíveskedjenek kitölteni, hogy minden lényeges, bekért információ rendelkezésre álljon a MÁV-HÉV Zrt. kollégáinak a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem megvizsgálásához és a kiadásról való döntéshez.

A kitöltött kérelem nyomtatványt kérjük minden oldalon szignálni, utolsó oldalán cégszerűen aláírni.

Bélyegkép

 

2) Műszaki Dokumentáció 

A beruházás a MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában álló ingatlant/ingatlanokat érintő részére vonatkozó műszaki tervdokumentáció munkarészei digitálisan PDF, illetve a grafikus munkarészek EOV rendszerben "*.dwg", vagy "*.dxf", formátumban, mely tartalmazza az adott szakterület engedélyezési eljárásáról szóló jogszabályában előírt terveket (szöveges és grafikus munkarészek is).

3) Elhelyezési helyszínrajz

A MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában álló terület érintettségét bemutató, a tervdokumentációban foglalt vezeték/építmény nyomvonalát és annak védő vagy használati sávját, az elfoglalt (terhelt) terület mértékét, az érintett vasúti ingatlan jogi határvonalát, a vasúti vágánytengelyt, szelvényszámokat, érintett vasúti épületeket, építményeket, eszközöket, közműveket ábrázoló adott méretarányban A4 vagy A3 méretben készített helyszínrajz.

4) Nyilatkozatok – hozzájárulás kiadásának előfeltétele(i)

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásához szükséges a következő nyilatkozatok benyújtása:

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának előfeltétele az Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály által kiállított Üzemeltetői hozzájárulás megléte, kivéve azokban az esetekben, ha az érintett területen nem találhatók infrastruktúra elemek és/vagy a beruházás a vonalas létesítményektől mért 50 méteres védőtávolságon kívül esik.

5) Eljárási jogosultság

A tervező által aláírt, becsatolt tervdokumentációból ki kell, hogy tűnjön a megrendelő/beruházó és a tervező, esetleg kivitelező neve, ennek hiányában a kérelem mellé szükséges csatolni a kérelmező eljárására vonatkozó beruházó részéről kiadott megbízást vagy meghatalmazást. 

6) Tulajdonosi hozzájárulás címzettje és kiküldésének címe

Amennyiben a kérelem formanyomtatványban nem kerül megjelölésre, hogy mely érintett cég nevére kerüljön kiállításra, majd ezt követően elpostázásra a hozzájárulás, úgy a benyújtott dokumentáció alapján a MÁV-HÉV Zrt. a Beruházó vagy ennek hiányában a Kivitelező nevére állítja ki a nyilatkozatot és a címzett cégnyilvántartásban megjelölt székhelyének címére postázza el.

7) Eljárási határidő

A tulajdonosi hozzájárulások kiadásának határideje a MÁV-HÉV Zrt. belső szabályzata szerint a hiánytalan dokumentáció és a kitöltött kérelem benyújtásától számított 10 (tíz) munkanap.

8) Tulajdonosi hozzájárulás kiadásának díja

A MÁV-HÉV Zrt. belső utasítása rendelkezik a tulajdonosi hozzájárulások kiadásának díjkötelességéről, amely alapján tulajdonosi hozzájárulás kiadásának díja 20.000 forint + Áfa összegben került meghatározásra. Kérjük a kérelem nyomtatványon megjelölni, hogy melyik, beruházásban közreműködő cég vállalja megfizetni a hozzájárulás kiadásának díját, alapesetben a kérelmező cég nevére kerül kiállításra a számla, amely alapján utólag kérjük megfizetni a díjat a számlán megjelölt határidőben. 

Kérdés esetén állunk rendelkezésére a megadott email címen.

MÁV-HÉV Zrt. Vagyongazdálkodási Osztály

Média File melléklet
Letölthető dokumentumokMéretDátum
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem adatlap
33.26 KB
2020.09.02
Tulajdonosi hozzájárulás kérelem - kitöltési útmutató
537.05 KB
2020.09.02