Tervvéleményezés

A MÁV-HÉV Zrt. tulajdonában és/vagy kezelésében álló ingatlant, ingatlanokat érintő infrastruktúra beavatkozásra vonatkozó műszaki tervdokumentáció munkarészei digitálisan PDF, illetve a grafikus munkarészek EOV rendszerben "*.dwg", vagy "*.dxf", formátumban kerüljenek megküldésre. Amennyiben a kérelem elektronikus benyújtása, terjedelmi vagy más okból nem lehetséges, a MÁV-HÉV Zrt. papír alapú kérelmet is elfogad a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság székhelyére címezve, (1163 Budapest, Nagyicce sor 2.) minimálisan két példányban.

 

A benyújtandó terv alapvető tervrészei a terv típusától függően, értelemszerűen:

 1. Műszaki leírás,
 2. helyszínrajz,
 3. hossz-szelvény
 4. keresztszelvény,
 5. berendezések adatlapja, stb.

Az ügy típusának függvényében szerepeljenek az alábbi pontokban meghatározva:

 • az érintett MÁV-HÉV vasútvonal, pálya és pályatartozékok pontos meghatározása, ábrázolása,
 • az érintett objektum vágánytengelytől mért távolsága,
 • infrastruktúra eszköz/építmény elhelyezésével érintett szelvényszámok,
 • a tervdokumentációban foglalt vezeték nyomvonala, és annak a MÁV-HÉV Zrt. által működtetett vasúti pálya hálózat (az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló  253/1997.  (XII. 20.) Korm. rendelet) szerinti védőterületen/védősávban elfoglalt helyének jelölése,
 • érintett vasúti épületek, építmények, eszközök felsorolása,
 • az érintett ingatlanon megépíteni tervezett építmény leírása,
 • az elfoglalt terület mérete,
 • az érintett vasúti ingatlan jogi határvonala,
 • közműveket ábrázoló helyszínrajz,
 • célspecifikus munkavégzés, mint pl. pályakeresztezés, közműépítés esetén (fúrás, sajtolás, kábel-átfeszítés) a teljes technológiáját kérjük részletezni.
 • irányított fúrás/sajtolás és 300 mm-nél nagyobb védőcsőnél talajmechanikai szakvélemény szükséges. Méretarányos, méretezett HÉV vágány keresztszelvény rajzot kérünk benyújtani, melyen fel vannak tüntetve a munkagödrök is, valamint kérjük a terveken berajzolni az ágyazat rézsűvonalát. A munkagödrök és a védőcső helyzete pontosan megállapítható legyen a vágánytengelyhez, sínkorona szinthez, rézsűhöz viszonyítva,
 • a MÁV-HÉV Zrt. tervegyeztetésben részt vett szervezeteinek nyilatkozatai, jegyzőkönyvei.

 

A tervvéleményezésünkről üzemeltetői nyilatkozatot, illetve üzemeltetői hozzájárulást tudunk adni, melyek díjköteles szolgáltatásaink. Ezek mértékéről a kapcsolatfelvételt követően tájékoztatjuk a megrendelőt.

A kéréseket elektronikus, illetve postai úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:

Szervezet Osztály Vezető neve E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály Herczeg Zoltán
mb. osztályvezető

herczeg.zoltan@mav-hev.hu

1163 Budapest, Nagyicce sor 2.