Műszaki adatszolgáltatás

Közmű egyeztetési kérelmet, közműadat megkérő nyilatkozatot, adott területre vonatkozó fejlesztési nyilatkozatot fejléces levélben, postai úton vagy e-mail mellékleteként kell benyújtani.  

A kérelem tartalmazza a HÉV terület érintettségét bemutató, a leendő építmény vagy infrastruktúra ábrázolását, az érintett vasútvonal megnevezését, az érintett vasúti szelvényszámokat, annak a vasúti pályahálózattól, a pálya- és tartozékaitól, vágánytengelytől lévő távolságát az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (ún. OTÉK) foglaltak szerint, érintett vasúti épületeket, műtárgyakat, építményeket, infrastruktúra eszközöket, használati sávokat, az elfoglalt terület mértékét, az érintett vasúti ingatlan jogi határvonalát, közműveket ábrázoló helyszínrajzokat címlappal ellátva kérjük megküldeni.

A közműadat egyeztetés vagy közműadat kiadás díjköteles szolgáltatásunk, melynek mértékéről a kapcsolatfelvételt követően tájékoztatjuk a megrendelőt.

Összeállított közműadat szolgáltatásunk kiadása 10 munkanapon belül megtörténik, ezután küldjük meg az adatokat, illetve annak kísérőlevelét a külső fél részére elektronikus (e-mail), illetve – kérés esetén – postai (nyomtatott) úton is.

A kéréseket elektronikus, illetve postai úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:

Szervezet Osztály Vezető neve E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály Herczeg Zoltán
mb. osztályvezető
herczeg.zoltan@mav-hev.hu 1163 Budapest, Nagyicce sor 2.