Munkavégzési engedély

A kérést fejléces levélben, postai úton vagy e-mail mellékleteként kell benyújtani a tervezett munkakezdés előtt min. 10 munkanappal a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóságára. Összevonható a következő pontban írt szakfelügyelet igényléssel. A levélnek tartalmaznia kell a munkavégzés idejére, helyére, körülményeire vonatkozó összes információt (ütemterv, kiviteli terv, technológiai utasítások), illetve a felelős munkavezető nevét, továbbá a munkát végzők várható létszámát, munkavezető alapadatait (születési hely, idő, anyja neve, szem.ig.sz.) és a munkavégzés ideje alatti közvetlen (mobiltelefonos) elérhetőségét. Ezeken kívül adott esetben az esetleges gépjárművel/géppel (aggregátor, stb.) történő munkavégzéshez szükséges közlekedés, áruszállítás, illetve közeli parkolás érdekében a jármű(vek) típusát és rendszámát.

További munkavégzési engedélyhez köthető tájékoztató előírásainkat az alábbi tájékoztatóban találja meg.

A „munkavégzési engedély” előre megrendelt szakfelügyelet igény alapján adható ki.

Tervköteles tevékenység esetén, a MÁV-HÉV Zrt. Infrastruktúra Igazgatósága által kiállított „üzemeltetői hozzájárulásban” véleményezett, elfogadott tervdokumentációban foglalt előírástól függően.

Nem tervköteles tevékenység esetén az eseti munkavégzéshez kapcsolódó személyi feltételek alapján történő előre megrendelt szakfelügyelet igény alapján adható ki.

A kéréseket elektronikus úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:

Szervezet Osztály Vezető neve E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály Herczeg Zoltán
mb. osztályvezető
herczeg.zoltan@mav-hev.hu 1163 Budapest, Nagyicce sor 2.

 

Média File melléklet