Tervpecsételtetés

A kérést fejléces levélben, postai úton vagy email mellékleteként kell benyújtani, melynek csatolmánya a közmű, engedélyezési vagy kivitelezési, pecsételtetésre benyújtott tervdokumentáció. A munkarészek tartalmazzák az adott szakterület engedélyezési eljárásáról szóló jogszabályában előírt feltételeket, ezek szöveges és grafikus munkarészeit is. A tervdokumentáció személyesen vagy postai úton adható be. A lepecsételt tervek közül 1 példány tervet kérünk vissza, melyen szerepel az összes érintett jóváhagyó szervezet pecsétje, aláírása.

A tervpecsételés díjköteles szolgáltatásunk, melyek mértékéről a kapcsolatfelvételt követően tájékoztatjuk a megrendelőt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eljárási díjat előre kell megfizetni, melynek mértékét a díjbekérő tartalmazza.

A pecsételtetés a díj befizetésétől számítottan minimum 10 munkanapot vesz igénybe, így kérjük ezt figyelembe venni a megkérésnél. Nagyobb méretű, összetettebb tervcsomagok esetén fenntartjuk jogunkat, hogy a tervpecsételés 10 munkanapnál több időt is igénybe vehet – melyet a kérelmező tűrni köteles –, ennek mértékéről a tervek beérkezése után adunk tájékoztatást a kérelmező részére. Ezt követően értesítjük a beküldőt a lepecsételt tervek átvételi lehetőségeiről.

A kéréseket elektronikus illetve postai úton lehet benyújtani az alábbi elérhetőségen felénk:

Szervezet Osztály E-mail cím Postai cím
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság Infrastruktúra Műszaki és Üzemviteli Osztály infra@mav-hev.hu 1163 Budapest, Nagyicce sor 2.